จำนวนประชากรในเมือง

จำนวนประชากรในเมือง

ในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคน (พ.ศ. 2553) เป็น 1.26 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ตามการประมาณการของสหประชาชาติ การเกษตรในเมืองและเมืองต่างๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่สำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและบรรเทาความยากจน

ศาสตราจารย์ Laura Piddock จาก Institute of Microbiology and Infection แห่ง

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม

ให้ความเห็นว่า “การใช้น้ำเสียเพื่อการชลประทานในการเกษตรแสดงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงมาก ไม่น้อยไปกว่าการเพิ่มการสัมผัสกับเชื้อโรคในอุจจาระ น้ำเสียดูเหมือนจะเป็น ‘จุดร้อน’ สำหรับแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะในบูร์กินาฟาโซ”“เราต้องการการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาว่าประชากรที่สัมผัสเชื้อได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาสุขภาพนี้มากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงการเข้าถึงน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขอนามัยทั่วโลกในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อดื้อยาแพร่กระจายจากสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้คน”Dr Blaise Bougnon จากมหาวิทยาลัยยาอุนเด (ประเทศแคเมอรูน) แสดงความคิดเห็นว่า “มีรายงานว่าชาวเมืองประมาณ 200 ล้านคนทำการเกษตรในเมืองทั่วโลก และในบางกรณี ผลิตผักที่เน่าเสียง่ายได้ถึงร้อยละ 90 ของเมือง 

ตามการวิจัยของสหประชาชาติ

“กว่าร้อยละ 80 ของน้ำเสียจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางถูกปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบำบัด เนื่องจากต้นทุนต่ำ ความพร้อมใช้งาน และปริมาณสารอาหาร การเกษตรในเมืองจึงอาศัยน้ำเสียเพื่อการชลประทาน”มีแบคทีเรียจำนวนมากขึ้นที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทั่วไปและไม่สามารถรักษาได้ด้วยการรักษาในปัจจุบัน 

การดื้อยาปฏิชีวนะ

นำไปสู่ความต้องการยาราคาแพงขึ้น ซึ่งหลายคนไม่สามารถจ่ายได้ ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและการตายเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 50 ถึง 90 ของยาปฏิชีวนะที่ให้แก่คนและสัตว์จะถูกขับออกมาในรูปของส่วนผสมของยาหลักและรูปแบบเมแทบอไลต์ โดยมีระดับของยาที่ออกฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญซึ่งสิ้นสุดในสิ่งแวดล้อม ซึ่งพวกมันอาจคงอยู่ในระบบนิเวศของดินและน้ำ

การศึกษาพบหลักฐาน

ในตัวอย่างน้ำคลองของเชื้อโรคที่มักก่อให้เกิดโรคที่มากับน้ำ ซึ่งอาจทำให้ผู้คนสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับน้ำเสียเหล่านี้ซึ่งมีอาการท้องเสียเฉียบพลัน โรคกระเพาะเรื้อรัง และกระเพาะและลำไส้อักเสบ

ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง มีคนเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงปีละ 842,000 คน อ้างจากองค์การอนามัยโลก เนื่องจากน้ำ สุขอนามัย และสุขอนามัยไม่เพียงพอ

Credit : สล็อตเว็บตรง